woensdag, 24. januari 2007 - 14:50

Eemsmond doet mee aan project Wonen++

Eemsmond

Het leefklimaat in woningen verbeteren en tegelijkertijd fors op de energierekening besparen. Dat wil de gemeente Eemsmond samen met de provincie Groningen met het project Wonen ++ bereiken. Daarom zijn de komende maanden vijf bijeenkomsten voor huizenbezitters georganiseerd binnen de gemeente.

De gemeente Eemsmond voert de komende maanden samen met de provincie Groningen het project Wonen ++ uit. Dit project richt zich op huiseigenaars met een woning die gebouwd is voor 1985. Bij deze woningen komen vaker isolatie-, vocht-, tocht- en ventilatieproblemen voor. En deze problemen zorgen vaak voor een hoog energieverbruik.
Met het project Wonen++ wordt deze problematiek aangepakt. Via Wonen++ kan het huis met een financiële constructie worden geïsoleerd of kan een Hr-ketel, een zonneboiler en/of zonnepanelen worden aangeschaft. Zo wordt het comfort voor de bewoners verhoogd, een gezonder leefklimaat gerealiseerd en ook nog energie bespaard.

Om inwoners van de gemeente te stimuleren om mee te doen zijn er vijf informatieavonden gepland op de volgende data:
• 30 januari in Verenigingsgebouw De Kandelaar (Uithuizen) voor de inwoners van Uithuizen
• 13 februari in Verenigingsgebouw Pro Rege (Warffum) voor de inwoners van Warffum, Stitswerd, Kantens en Rottum
• 20 februari in Hotel Gemeentehuis (Uithuizen) voor de inwoners van Zandeweer, Eppenhuizen, Usquert en Oldenzijl
• 6 maart in het Bommelhoes (Uithuizermeeden) voor de inwoners van Uithuizermeeden en Oosternieland
• 20 maart in Dorpshuis De Schuur (Roodeschool) voor de inwoners van Roodeschool, Oudeschip, Eemshaven, Spijk en Zijldijk

De informatieavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur.

Hoewel het project zich richt op woningbezitters met een huis van voor 1985, is in principe iedereen welkom. Bewoners die binnen de doelgroep vallen, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor een informatieavond in de buurt. Bewoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen bellen met het gemeentehuis, mw H.J. Uilenberg- Buist telefoon:
0595 - 43 75 90. Voor meer informatie kunnen mensen ook kijken op de website www.wonenplusplus.nl/Groningen of op www.eemsmond.nl.

Door eerst een Energie Prestatie Advies (EPA) voor de woning uit te voeren kan een op maat gesneden technisch en financieel advies worden opgesteld. Vooraf geselecteerde installateurs en aannemers brengen vervolgens de maatregelen in huis aan. Speciale aandacht is er voor de financiering van de energiebesparende maatregelen. Met een financiële constructie is het vaak mogelijk om de energiebesparende maatregelen te financieren zonder dat de woonlasten omhoog gaan.

Binnenkort wordt het verplicht om bij de verkoop van de woning door middel van een energielabel aan te geven in welke klasse van energieverbruik de woning valt. Deze labeling is te vergelijken met de energiestickers op wasmachines en koelkasten. Een EPA is een goed middel om inzicht te krijgen in het energieverbruik.
Provincie:
Tag(s):