maandag, 29. januari 2007 - 14:39

Fietsersbond wil ook fietsen zonder chip in aanpak fietsdiefstal

Utrecht

Op de FietsVAK op 28 januari is het landelijk fietsregistratiesysteem gepresenteerd. Na aangifte van een gestolen fiets komen fietsen in een landelijk bestand bij de RDW. De politie implementeert op dit moment de software, waardoor dit automatisch gebeurt. De Fietsersbond pleit al jaren voor zo’n landelijk bestand van gestolen fietsen. Het lijkt er nu echter op dat alleen aangiften van fietsen met chip automatisch doorgestuurd gaan worden naar het RDW-bestand. De Fietsersbond vindt dit onbegrijpelijk.

In Nederland zijn 17 miljoen fietsen Hiervan hebben er 3 miljoen een diefstalchip in het slot. In de landelijke aanpak fietsdiefstal, gecoördineerd door de minister van Binnenlandse Zaken is toegezegd dat er een landelijk systeem van gestolen fietsen komt voor alle herkenbare fietsen. Dit zijn fietsen met een frame-nummer, een postcode of een chip. In 2004 én in 2005 zegde de coördinerend minister Remkes dat toe aan de Tweede Kamer.

De Fietsersbond roept de minister op om onmiddellijk in te grijpen en te zorgen dat ook aangiften van fietsen met een frame-nummer of postcode automatisch in de landelijke database terecht komen. Staf Depla van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft daarover vandaag schriftelijke vragen in de Kamer gesteld.

In de toekomst wordt dit bestand van gestolen fietsen openbaar. Dan kunnen ook fietsers zelf controleren of een aangeboden tweedehands fiets als gestolen geregistreerd staat. Als alleen gechipte fietsen opgenomen worden, werkt het systeem niet, aldus de Fietsersbond.
Provincie:
Tag(s):