vrijdag, 25. mei 2007 - 15:01

Gemeente legt dwangsom op aan bedrijf

Utrecht

Door het opleggen van een dwangsom spoort de gemeente veevoederbedrijf Agrifirm aan tot snelle aanpak van de stank uit de schoorstenen. Aanleiding voor deze handhavingsmaatregel is dat het bedrijf tot 2,5 keer meer stank veroorzaakt, dan is toegestaan volgens de geurnorm in de milieuvergunning van het bedrijf. De maatregel is voor de gemeente een volgende stap in de aanpak van geuroverlast in de omgeving van Zuilen, waarvoor drie bedrijven op Lage Weide verantwoordelijk zijn. Het gaat om de bedrijven Agrifirm, De Heus en Theo Pouw bv.

Al een aantal jaren melden bewoners uit Zuilen zich bij de gemeente met klachten over stankoverlast. Aan de hand van deze meldingen werd duidelijk dat de veevoederbedrijven op Lage Weide de belangrijkste veroorzakers van de geurhinder zijn. In 2006 heeft de gemeente voor Agrifirm een nieuwe milieuvergunning opgesteld en verleend met daarin een norm voor de uitstoot van geurstoffen. Na geurmetingen door de gemeente dit voorjaar, blijkt dat het veevoederbedrijf deze norm fors overschrijdt.
Provincie:
Tag(s):