vrijdag, 16. maart 2007 - 18:51

Grenswaarden stikstofdioxide langs sommige wegen overschreden

Maastricht

Langs een aantal wegen in de Limburgse binnensteden worden de grenswaarden van stikstofdioxide overschreden. De overschrijdingen van de grenswaarden voor fijn stof zijn aanzienlijk afgenomen. Dit blijkt uit het Rapport Luchtkwaliteit Limburg 2005 waarin de gemeentelijke luchtkwaliteitrapportages zijn gebundeld. De rapportages over 2005 laten een vergelijkbaar beeld zien met het voorgaande jaar. De daling van het aantal overschrijdingen voor fijn stof waarden zijn het gevolg van nieuwe landelijke berekeningen van de achtergrondconcentraties.

Om de knelpunten op te lossen worden door gemeenten luchtkwaliteitplannen opgesteld en wordt er met het Rijk en de Provincie een gezamenlijk Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit opgesteld waarin maatregelen worden getroffen.

De Provincie Limburg streeft ernaar om in 2010 overal te voldoen aan de grenswaarde voor fijn stof en in 2015 aan de grenswaarde voor stikstofdioxide, dit is mede afhankelijk van de Europese regelgeving. De kosten van het Limburgse Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit worden gedragen door het Rijk, de Provincie Limburg en de deelnemende gemeenten.

Over 2005 hebben de gemeenten Maastricht, Venlo, Roermond, Heerlen, Weert, Horst aan de Maas, Helden, Heel, Simpelveld, Arcen en Velden, Meerssen, Weert, Beek, Stein en Voerendaal gerapporteerd over de luchtkwaliteit in hun gemeente. In 2002 dienden slechts drie gemeenten rapportages in. Inmiddels zijn dat er 17, waaronder alle grote(re) gemeenten.

De toename van de gemeentelijke rapportages is vooral een gevolg van gezamenlijke inspanningen binnen het begin 2006 opgestarte Platform Luchtkwaliteit Limburg. De inventarisatieslag is daarmee grotendeels afgerond. Nu kan worden begonnen met de aanpak van de knelpunten aan de hand van luchtkwaliteitplannen; de gemeenten Maastricht en Roermond hebben in 2006 de eerste luchtkwaliteitplannen vastgesteld. Naast de gemeenten Heerlen, Venlo en Sittard-Geleen, dient ook de gemeente Weert een luchtkwaliteitplan op te stellen.
Provincie:
Tag(s):