dinsdag, 30. januari 2007 - 19:40

Groningen wordt leeggeplunderd

Regio

Het internationaal gerenommeerde financieel-economisch persbureau Bloomberg besteedt aandacht aan de regionale problematiek van Groningen. Het stelt vast dat de Groninger aardgasbaten door de Nederlandse rijksoverheid afgeroomd worden en uit de regio verdwijnen. De helft van die middelen wordt verjubeld (die werden door minister Zalm in de nationale schatkist gestopt om allerlei 'leuke dingen' van te betalen), aldus de Partij van het Noorden (PvhN).

Voorzover die middelen de afgelopen tien jaar besteed zijn aan de ontwikkeling van de economische infrastructuur, kwamen die middelen voornamelijk ten goede aan de Randstad (namelijk 88%). Slechts 1% van die middelen kwam ten goede aan projecten in Noord-Nederland, te weten de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Terecht koppelt Bloomberg deze toestand aan het gegeven dat één derde van de Groninger huishoudens maar net weet rond te komen met het eigen inkomen. 10% van de Groninger huishoudens leeft zelfs op of onder de armoedegrens. Het is dus duidelijk dat de economische structuur van Groningen (en ook die van Fryslân en Drenthe) versterking behoeft.

De Partij voor het Noorden is van mening dat de verhouding van Noord-Nederland tot Nederland als geheel drastisch moet veranderen. Een op te richten noordelijke landsdeel zou een eigen bestuur moeten krijgen, met door het rijk te decentraliseren taken (op terreinen als de aanleg van nieuwe infrastructuur: kanalen, wegen, spoorwegen), een eigen sociaal-economisch beleid en een eigen cultuurbeleid.
Provincie:
Tag(s):