woensdag, 31. januari 2007 - 21:07

Grootste breedbandnetwerk Zuid-Nederland

Roosendaal

De Provincie draagt € 210.000 bij aan de aanleg van een open breedband netwerk. Dit moet komen tussen Roosendaal, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond. Zo ontstaat één van de grootste open breedbandnetwerken van Nederland.

De totale kosten (2006-2008) bedragen € 537.000. Roosendaal en Helmond en de beheerders van de open marktplaatsen in 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Breda hebben een plan opgesteld onder de naam BrabantNet dat komende jaren wordt uitgevoerd.

BrabantNet stelt de Brabantse open marktplaatsen in staat om hun open breedbandverbindingen onderling te verbinden en het zo ontstane netwerk kort te sluiten met netwerken met het oosten van Nederland (Gelderland/Overijssel) en het zuiden (Limburg). Hiermee ontstaat de door het ministerie van Economische Zaken en de gezamenlijke Provincies nagestreefde leeromgeving voor breedband. Tal van innovatieve breedbanddiensten en -toepassingen worden hiermee tot stand gebracht. De Provincie Noord-Brabant is samen met Overijssel de ‘trekker’ van dit plan.
Provincie:
Tag(s):