vrijdag, 2. maart 2007 - 9:53

Hersenstichting gaat prijs uitreiken

Den Haag

Dit jaar reikt de Hersenstichting voor de eerste keer de Hersenbokaal uit. Hiermee wil de Hersenstichting organisaties voor het voetlicht brengen die mensen met een hersenaandoening op de arbeidsmarkt laten participeren. Bij voldoende aanmeldingen vindt de uitreiking van de bokaal plaats rond de Nationale Hersenweek, van 6 tot en met 12 mei.

De winnaar van de Hersenbokaal is, naar het oordeel van de Hersenstichting, die werkgever die zich het meeste heeft ingespannen om een werknemer met een hersenaandoening in staat te stellen een werkend leven te leiden. De winnaar ontvangt, naast de Hersenbokaal zelf, een geldbedrag van 10.000 euro. De winnende organisatie moet het geldbedrag gebruiken om ook andere mensen met een hersenaandoening de kans te bieden een werkend leven te leiden.

De Hersenstichting Nederland zoekt daarom mensen met een hersenaandoening die alle steun en medewerking van hun werkgever hebben gekregen om aan het werk te blijven of te komen, ondanks hun beperkingen. Op grond van deze ervaringsverhalen beoordeelt de jury welke organisatie de prijs wint.
Provincie:
Tag(s):