dinsdag, 30. januari 2007 - 16:16

Historische grafmonumenten beschermt

Leek

De gemeente Leek gaat zorgvuldig om met belangrijke cultuurhistorische objecten. Dat geldt ook voor waardevolle grafmonumenten. Burgemeester en wethouders willen binnenkort een lijst vaststellen van belangrijke historische grafmonumenten op de algemene begraafplaatsen van Midwolde, Zevenhuizen en Oostwold. Het college is van mening dat de grafmonumenten op deze lijst zeer waardevol zijn en voor het nageslacht bewaard moeten blijven.

Grafmonumenten die onderdeel uitmaken van deze lijst kunnen voortaan alleen worden geruimd ná toestemming van de gemeenteraad.

Herstellen van beschadigde historische grafmonumenten
Geconstateerd is dat enkele oude historische grafmonumenten in een slechte staat verkeren Deze grafmonumenten zijn veelal vuil, de teksten zijn onduidelijk en een aantal monumenten zijn gebroken. Om te voorkomen dat de grafmonumenten verloren gaan is het belangrijk om deze te herstellen en te onderhouden.

Deze werkzaamheden (schoonmaken, opnieuw beletteren, het lijmen van afgebroken delen etc.) zijn in de meeste gevallen relatief eenvoudig uit te voeren. De bedoeling is dat leden van de Werkgroep Historische Grafmonumenten (WHG) dit werk halverwege dit jaar oppakken. Dit gebeurt samen met vrijwilligers uit de verschillende dorpen.
Provincie:
Tag(s):