donderdag, 15. maart 2007 - 9:29

Historische namen voor Friese meren

Friesland

Sneekermeer wordt Snitser Mar en Woudsenderrakken worden de Wâldseinster Rakken. Fryslân gebruikt met ingang van donderdag 15 maart 2007 voor de waterwegen de historische Friese namen. Dit geldt voor bijna alle Friese meren, kanalen en kleinere vaarwegen in Fryslân. Nagenoeg alle gemeentebesturen op het vaste land hebben gekozen voor de Friese waternamen. De gemeenten Het Bildt en Oost- en Weststellingwerf maken naast het Fries gebruik van hun streektaal.

De nieuwe namen gelden vanaf 15 maart 2007 officieel en worden de komende jaren zichtbaar op bijvoorbeeld waterkaarten. De topografische dienst en de ANWB passen de kaarten op de ‘nieuwe’ namen aan. De waternamen krijgen de komende jaren geleidelijk hun plek. Dit betekent dat gemeenten het vervangen van de bebording met de waternamen in hun schema van onderhoudswerkzaamheden meenemen. Voor de beroepsvaart worden de namen van alle wateren die het Prinses Magrietkanaal kruisen, drie jaar lang in het Fries en in het Nederlands op de kaarten gezet. Vaarten en kanalen die doorlopen in andere provincies, veranderen op de kaart bij de provinciegrens in de Nederlandse naam.

De Friese waternamen werden al voor veel waterwegen gebruikt. Het verder invoeren van de Friese waternamen betekent een herstel van de historische situatie. Het uniform vaststellen van alle namen bevordert bovendien de eenduidigheid in de officiële benaming en spelling van de waternamen. Wilt u weten hoe de Friese waterwegen op de kaart staan? Surf dan naar www.fryslan.nl/waternamen.
Provincie:
Tag(s):