donderdag, 5. april 2007 - 14:26

Hoger beroep OM zaken ATF ingetrokken

Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie Leeuwarden heeft het hoger beroep ingetrokken dat op 22 maart was ingesteld tegen de vonnissen van de rechtbank Leeuwarden van 8 maart 2007 in de zaken tegen ATF (Afval Transport Friesland BV) en haar drie directeuren.

Het OM zag zich genoodzaakt het hoger beroep in te stellen om de termijn van veertien dagen veilig te stellen zodat de haalbaarheid van hoger beroep in deze omvangrijke en complexe zaak goed kon worden onderzocht.

Met name de vrijspraak voor het telastegelegde feit ‘brand door schuld’ was voor het OM een belangrijke reden om hoger beroep in te stellen en te onderzoeken of de waardering van de bewijsmiddelen door de rechtbank nog een opening kon bieden voor een nieuwe behandeling van de zaken voor het gerechtshof in Leeuwarden. Het OM kwam na onderzoek tot de conclusie dat dit niet het geval is en legt zich neer bij de uitspraken van de rechtbank.

Het OM had op 20 december 2006 tegen de rechtspersoon een geldboete geëist voor het medeplegen van brand door schuld, valsheid in geschrift en een aantal milieudelicten. Tegen de drie natuurlijke personen eiste het OM geldboetes en werkstraffen voor het medeplegen van, dan wel opdracht geven tot, dan wel feitelijk leiding geven aan het plegen van eerdergenoemde delicten.

De rechtbank achtte niet bewezen dat de ATF en de drie directeuren verwijtbare schuld hadden aan de brand die op 12 mei 2000 woedde in een opslaghal met gevaarlijk afval te Drachten, en sprak zowel ATF als de directeuren daarvan vrij. ATF kreeg van de rechtbank een geldboete opgelegd voor twee milieudelicten. Eén directeur kreeg een geldboete opgelegd voor een milieudelict, de andere twee directeuren werden vrijgesproken van de gehele telastelegging.
Provincie:
Tag(s):