woensdag, 16. mei 2007 - 10:12

Huisbezoeken senioren gaan door

Beverwijk

Wethouder Mosk ontvangt woensdag 16 mei de resultaten van de huisbezoeken aan senioren. Afgelopen jaar werden alle inwoners van Beverwijk van 85 jaar en ouder en zij die 75 werden in dat jaar, bezocht door seniorenvoorlichters.

De resultaten worden gepresenteerd en overhandigd door ouderenadviseur mevrouw P. Warger van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Kennemerland (SMD). De bijeenkomst start om 14.30 uur in de Raadszaal van het Stadskantoor Beverwijk.

Uitvoering huisbezoek
De gemeente Beverwijk heeft de SMD opdracht gegeven voor deze bezoeken. Zo’n 60% van de doelgroep gaf aan interesse te hebben. Dat betekent dat 444 mensen zijn bezocht door professioneel opgeleide voorlichters. Uit de huisbezoeken blijkt dat veel zelfstandig wonende senioren niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de voorzieningen die in Beverwijk aanwezig zijn.

Voorbeelden hiervan zijn maaltijdvoorzieningen, alarmering, telefooncirkel, aanpassingen in de woning en hulpmiddelen. Tijdens de huisbezoeken informeren de seniorenvoorlichters de senioren over deze en andere regelingen.

Ook wordt het nieuwe seniorenboekje ‘65+’ met informatie voor senioren overhandigd. Tijdens het bezoek worden ook vragen gesteld over ondermeer leeftijd, woonsituatie, woonomgeving, mobiliteit, gezondheid, recreatie/contacten en bekendheid met instellingen en regelingen. De informatie die uit deze huisbezoekprojecten komt, wordt weer gebruikt voor nieuw beleid.

Vervolg huisbezoeken
De gemeente is in 2005 gestart met het huisbezoek project aan 80-85 jarigen. In 2006 is dit project voortgezet onder de groep van 85 jaar en ouder. Veel senioren hebben de bezoeken als zeer waardevol ervaren en de resultaten zijn ook voor de gemeente zinvol. Daarom wordt het project in 2007 en 2008 voortgezet.

Alle senioren vanaf 75 jaar die nog niet eerder zijn bezocht komen in aanmerking. Dat betekent dat de inwoners met de geboortedatum van 1926-1930 bezocht worden en alle inwoners die in 2007 of 2008 75 jaar worden. In 2009 is iedereen van 75 jaar en ouder (en die dit wenst) een keer bezocht.

De gemeente wil vanaf 2009 iedereen vanaf 75 jaar eens in de vijf jaar een bezoek brengen. Zo kunnen alle veranderingen van zelfstandig wonende senioren goed in kaart worden gebracht en gehouden. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om inwoners die informatie te geven waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Op deze manier kan maatwerk geleverd worden en krijgt iedereen de informatie die op dat moment van belang is.
Provincie:
Tag(s):