maandag, 2. april 2007 - 17:29

Informatieavond over werkzaamheden rotondes Hoogkerk/A7

In de periode april - september vinden er werkzaamheden plaats aan de rotondes bij Hoogkerk/A7. Om omwonenden en belangstellenden te informeren, organiseert de provincie Groningen- samen met de gemeente Groningen- op woensdagavond 4 april een informatieavond. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom in de Vensterschool aan de Zuiderweg in Hoogkerk.

De provincie Groningen heeft in samenwerking met de gemeente Groningen een plan gemaakt voor het aanleggen van twee nieuwe rotondes, het aanpassen van de bestaande rotonde en het verwijderen van de verkeerslichten bij de A7 te Hoogkerk. De realisatie van dit plan vindt plaats in de periode van 1 april tot 1 september 2007. De meeste overlast voor het verkeer vindt plaats in juli en augustus.

Op de website www.ringgroningen.nl is de laatste stand van zaken over weg- werkzaamheden te vinden. De verwachting is dat omstreeks de maand mei, informatie beschikbaar is over de omleidingroutes die met deze werkzaamheden gepaard gaan.

Aanpak werkzaamheden
Periode 1: april, mei en juni 2007.
Zoveel mogelijk werkzaamheden met beperkte hinder voor het verkeer.

Periode 2: juli en augustus 2007
Afsluiting gehele kruisingencomplex met uitzondering van:
- busverkeer Eemsgolaan - Zuiderweg
- busverkeer Drachten - busbaan
- verkeer Peize - Groningen
- verkeer Groningen - Peize
Provincie:
Tag(s):