dinsdag, 6. maart 2007 - 9:47

Inkomens in Enschede blijven op achterstand

Enschede

Het besteedbaar inkomen van huishoudens in Enschede is laag. Met € 25.200,-- per huishouden in 2004 blijft het duidelijk achter bij het gemiddelde voor de steden uit het Grotestedenbeleid. Procentueel is er wel een iets kleinere achterstand dan in 2002 en 2003.

Wanneer de inkomens van huishoudens worden herleid tot standaardinkomens, is het resulterende koopkrachtinkomen in Enschede het laagste van de steden uit het Grotestedenbeleid. Enschede bevindt zich, zowel wat betreft inwoners die een inkomen hebben als zelfstandige of uit loondienst als wat betreft inwoners die een uitkering hebben, in de achterhoede. De relatief lage inkomens in Enschede betekenen ook een oververtegenwoordiging van de lagere inkomensgroepen, vergeleken met Nederland als geheel. De extreem scheve inkomensverdeling in de buurten met een hoog aandeel lage huishoudeninkomens is, met uitzondering van Dolphia, afgenomen in 2004. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten voor Enschede van het Regionale inkomensonderzoek 2004 van het CBS.
Provincie:
Tag(s):