dinsdag, 6. maart 2007 - 16:56

Intensieve re-integratie leidt tot werk

Stadskanaal

Het team van Pool Consultancy in Stadskanaal, bestaande uit Janet Jager, Nelleke Protzman en Inge Westerhof, kreeg van de gemeente Stadskanaal in 2006 de opdracht om ruim 50 mensen die een uitkering genoten van deze gemeente, te bemiddelen naar een vorm van arbeid, zoals stages, werkervaringsbanen en natuurlijk regulier werk.

Na frequente en intensieve begeleidingsgesprekken, onder meer betreffende werkaanbod, wensen, motivatie en sollicitatievaardigheden met deze groep uitkeringsgerechtigden zijn hoopvolle resultaten bereikt. Hoopvol in die zin, dat dit re-integratieproject door Pool Consultancy eraan heeft bijgedragen dat een behoorlijk aantal personen is bemiddeld naar werk. Tevens is gebleken dat deze methodische aanpak een stevige garantie biedt voor re-integratiesucces bij toekomstige soortgelijke projecten.

Nu alle begeleidingstrajecten zijn afgerond, kan de balans worden opgemaakt. Veel van de ruim 50 personen hebben in 2006 in enigerlei vorm arbeid verricht. Dertien mensen hebben langdurig werk gevonden in het onderwijs, bij productietechnische bedrijven, bij callcenters, in de zorg en in de detailhandel. Een vijftal personen werkt al een aantal maanden meer dan 20 uur per week op contractbasis bij diverse werkgevers en heeft zicht op langdurig werk. Zeven mensen werken al geruime tijd via een nul-urencontract tussen de 10 en 20 uur per week in de schoonmaakbranche en zes personen hebben in het voorjaar en de (na)zomer seizoengebonden arbeid verricht.

Uit bovenstaande informatie blijkt dat naar schatting 30% van de bemiddelde personen dit jaar niet of nauwelijks nog een beroep zal doen op een gemeentelijke uitkering.
Provincie:
Tag(s):