zaterdag, 27. januari 2007 - 21:56

Inwoners platteland in discussie met provinciale politici

Assen

Woensdag organiseert de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in samenwerking met Provinciale Staten van Drenthe het Drents PlattelandsParlement en een politiek forum, in het provinciehuis in Assen

Inwoners van het platteland gaan in discussie met provinciale politici over woningbouw in kleine dorpen, ouderen op het platteland en bewonersparticipatie. Het gaat ook over hoe bureaucratische belemmeringen kunnen worden voorkomen bij initiatieven van bewoners van het platteland.

Inwoners van het platteland kunnen na aanmelding via info@bokd.nl aan de deeldiscussies deelnemen.
Provincie:
Tag(s):