vrijdag, 21. december 2007 - 22:20

'Inwoners Uithoorn met kerst niet welkom in de kerk'

Uithoorn

In de gemeente Uithoorn is grote commotie ontstaan nu vrijdagavond 21 december pas bekend is gemaakt dat de kerstviering in de kerk de St. Jan de Doper aan de Schans dit jaar niet gevierd kan worden. De katholieke kerk uit 1782 is al geruime tijd een heet hangijzer in de gemeente.

Het bestuur van de Emmaüsparochie heeft eerder dit jaar aan de gemeente kenbaar gemaakt de St. Jan de Doper aan de Schans en De Burght aan het Potgieterplein in het dorp te willen afstoten en slopen. Daarvoor zou één nieuwe kerk moeten terugkomen. Dit stuitte op bezwaar van vele bewoners, die de stichting B.O.U.D hebben opgericht. Deze stichting streeft naar behoud van St. Jan de Doper. ‘De veel te laat genomen beslissing zal ertoe leiden dat kerkgangers voor een dichte deur in de Schans komen te staan. Het parochiebestuur was allang op de hoogte van de staat, waarin de kerk verkeert en heeft verzuimd tijdig maatregelen te nemen.

'Veel inwoners uit Uithoorn zullen dit als een teleurstelling ervaren en zullen de Kerstviering missen’, aldus de stichting. De stichting is woedend nu het bestuur van de Emmaüsparochie pas zó laat bekend maakt dat de vieringen geen doorgang zullen vinden.

Stichting B.O.U.D. Uithoorn heeft geen vertrouwen meer in het bestuur en heeft dit dan ook gecommuniceerd aan het bisdom Haarlem. Alternatieve mogelijkheden zijn op deze korte termijn niet beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):