maandag, 12. februari 2007 - 16:31

Kort geding Amsterdam tegen vakbonden brandweer

Amsterdam

Vandaag, maandag 12 februari, dient vanaf 12.00 uur het kort geding dat de Gemeente Amsterdam heeft aangespannen tegen de vakbonden AbvaKabo FNV en CNV. Inzet van het kort geding is het stopzetten van de acties die in het brandweerkorps worden gevoerd.

De acties worden gevoerd in het kader van het Arbeidstijdenbesluit, waarin is vastgesteld dat de werkweek van brandweerpersoneel moet worden teruggebracht van de huidige 54 uur naar 48 uur. Hierover bestaat ook bij de gemeente geen discussie. Maar de invoering van een 48-uurs rooster kost tijd omdat er bijvoorbeeld veel nieuwe mensen moeten worden opgeleid.

De bonden eisen met terugwerkende kracht een compensatieregeling voor de teveel gewerkte uren. De Gemeente Amsterdam wil eerst de uitspraak in een proefproces in Den Haag afwachten. Deze uitspraak wordt op 27 februari verwacht. Sinds 17 januari draait het brandweerpersoneel zondagsdiensten. Dit houdt in dat men wel paraat is voor het bestrijden van incidenten, maar geen andere activiteiten ontplooit, zodat er niet wordt gesport en geoefend.

Vooral dit laatste is een belangrijke reden om dit kort geding aan te spannen. De brandweercommandant, mevrouw C. van de Wiel, vindt het niet langer verantwoord dat het korps niet oefent. Dit is een kernactiviteit van de repressieve dienst, met het oog op de veiligheid van het brandweerpersoneel.

Eind vorige week heeft de Gemeente Amsterdam de vakbonden een voorstel gedaan om het kort geding te vermijden. Als de vakbonden zouden overgaan op zogenaamde ‘waakvlam acties,’ zou de gemeente het kort geding intrekken. Waakvlamacties zijn in grote lijnen hetzelfde als zondagsdiensten, met uitzondering dat er wel oefeningen worden gedraaid en wordt gesport. De bonden gingen met dit voorstel niet akkoord.

In een eerder kort geding met dezelfde inzet, op 23 januari, stelde de rechtbank de vakbonden in het gelijk. Wel gaf de rechter aan dat deze actievorm (het draaien van zondagsdiensten), met het oog op de veiligheid, niet doorlopend kan worden gevoerd. De Gemeente Amsterdam is van mening dat het nog langer niet oefenen een onaanvaardbaar risico vormt voor de veiligheid van het brandweerpersoneel. Zij wil met dit kort geding bereiken dat de brandweermensen hun oefeningen hervatten.
Provincie:
Tag(s):