dinsdag, 20. maart 2007 - 9:37

Leefstijl Nederlander niet verbeterd

Amstelveen

In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders met overgewicht steeg weer. Verder nam het percentage rokers niet af en was ook het percentage zware drinkers stabiel.

Ten slotte bleef het aandeel Nederlanders dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen steken op hetzelfde niveau als in 2005. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2006 kampte ruim 46 procent van de volwassenen met overgewicht. Dat is meer dan in 2005 en evenveel als in 2004. Nog steeds is er sprake van een stijgende trend in het aantal volwassenen met overgewicht. Ook ten aanzien van ernstig overgewicht is de stijgende trend in 2006 bestendigd. Vooral vrouwen kampen met ernstig overgewicht. Bijna 13 procent van de vrouwen was in 2006 veel te dik. Het percentage mannen met ernstig overgewicht ligt al enkele jaren op 10 procent.

Ook het rookgedrag is in 2006 niet verbeterd. Bijna 30 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder rookt. Dat aandeel is de laatste drie jaar vrij constant. De dalende tendens onder 12- tot 24-jarigen zet niet door. Het aandeel zware rokers blijft echter wel afnemen.

De gemiddelde leeftijd van de roker is sinds 2001 gestegen van 41 naar 43 jaar. Nog steeds roken er meer mannen dan vrouwen. Het percentage zware rokers is 9 bij mannen en 6 bij vrouwen. Als vrouwen stoppen met roken hebben ze er gemiddeld 15 jaar roken opzitten. Bij mannen is dat bijna 20 jaar.

De cijfers over het drinkgedrag van Nederlanders zijn de laatste jaren niet gewijzigd. Ruim 11 procent Nederlanders behoorde in 2006 tot de zware drinkers. Het percentage zware drinkers onder vrouwen is ruim vier keer lager dan onder mannen. Ongeveer 20 procent van de Nederlanders drinkt nooit alcohol.

Bijna de helft van de Nederlanders beweegt onvoldoende
Van de Nederlanders boven de twaalf jaar bewoog 45 procent niet genoeg volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dat was evenveel als in 2005. Personen die wel voldoende bewegen, halen dat vooral uit lichamelijke activiteiten in vrije tijd en sport: bijna 70 procent.
Categorie:
Tag(s):