zaterdag, 27. januari 2007 - 21:20

Lelystad start project subjectieve verkeers-onveiligheid

Lelystad

Het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid (TSV) van Politie Flevoland start op 29 januari in de Harderwijkstraat met het project Subjectieve Verkeersonveiligheid. Dit project is een initiatief van het Openbaar Ministerie en moet bijdragen aan meer veiligheid in het verkeer en een hoger veiligheidsgevoel van de bewoners. In de eerste week worden snelheidsovertreders gewaarschuwd, daarna worden er zo nodig bekeuringen uitgeschreven.

Verkeerscontroles worden gewoonlijk gehouden op locaties, die volgens de ongevallencijfers onveilig zijn. Maar de bewoners en gebruikers van sommige buurten en wijken vinden het in hun omgeving ook onveilig, terwijl de cijfers dat niet zo laten zien. In het nieuwe project kan de gemeente een straat, wijk of buurt aanmelden.

Verkeersdeskundigen bekijken de situatie en geven de gemeente zo nodig advies over infrastructurele aanpassingen. De gemeente houdt een schriftelijke enquête in de buurt en de politie doet metingen naar het daadwerkelijke niveau van de overtredingen.

Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak geschreven. Daarin kunnen infrastructurele maatregelen aan de orde komen, maar ook voorlichting aan de bewoners. Sluitstuk van het plan kan zijn, dat de politie gedurende enige tijd controleert op de naleving van de verkeersregels.

Op de Harderwijkstraat wordt het onveiligheidsgevoel onder andere veroorzaakt door de hoge snelheden, waarmee soms gereden wordt. En niet ten onrechte. Een meting gedurende zeven etmalen leverde een overtredingspercentage op van 20% op werkdagen en 17% tijdens het weekeinde.

In de komende weken houdt het TSV dagelijks controles, waarbij overtreders in de eerste week nog een waarschuwing krijgen. In Lelystad staat verder de Ringdijk op de lijst van projecten. Ook in de andere Flevolandse gemeenten zijn reeds straten of buurten voor het project aangemeld.

Doelstelling van het project is de buurtbewoners een veiliger gevoel te geven. Dat kan alleen als alle buurtbewoners en alle weggebruikers meewerken aan een veilige en leefbare omgeving.
Provincie:
Tag(s):