maandag, 26. maart 2007 - 9:13

Minister Vogelaar bezoekt probleemwijken

Rotterdam

Ella Vogelaar Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is maandag officieel gestart met een toer om komende weken de 40 probleemwijken in Nederland te bezoeken. Afgelopen nacht heeft zij overnacht in een Rotterdamse wijk waar zij vandaag haar eerste bezoek aflegt. Rotterdam heeft met zeven wijken het grootste aantal geselecteerde wijken.

De veertig wijken bevinden zich in achttien steden. De extra investeringen moeten in deze kabinetsperiode worden gedaan. Het kabinet wil dat deze wijken in acht tot tien jaar wijken zijn waar mensen kansen hebben en prettig wonen.

Samenwerking
In Nederland zijn ongeveer 140 wijken waar fysieke en sociaal-economische achterstanden en problemen zich opstapelen. In veertig wijken is dat beeld nog slechter.

Voor deze wijken komt een extra offensief, gericht op wonen, leren, werken, integreren en veiligheid. Dat moet gebeuren in samenwerking met de ministeries van OCW, SZW, VWS, EZ, Justitie, BZK en de minister voor Jeugd en Gezin.
Vogelaar wil voor oktober 2007 met de gemeenten convenanten afsluiten om te zorgen voor de gewenste verbeteringen in de veertig wijken.

Wijkentoer
Tijdens haar wijktoer, die duurt tot eind junie 2007, houdt de minister gesprekken met gemeenten, bewoners, vrijwilligers, professionals en bestuurders van lokale organisaties.
Provincie:
Tag(s):