maandag, 16. april 2007 - 9:42

Natuur, landschap, landbouw en water

Dongeradeel

Provinciale Staten hebben zich verdiept in enkele actuele thema’s op het terrein van natuur, landschap, landbouw en water.

Zij kregen uitleg over het project Noardlike Fryske Wâlden en bezochten twee boerderijen.Tevens lieten zij zich voorlichten over het project Integrale gebiedsontwikkeling Dongeradeel en over Plattelandsprojecten met name in het Noordoosten. Bij het Lauwersmeer spraken zij over de toekomst van het gebied en over nut en noodzaak van de bouw van een nieuw gemaal. Ook bekeken zij het huidige sluizencomplex.
Provincie:
Tag(s):