dinsdag, 17. april 2007 - 19:47

'Nederland droogt op'

Waverveen

Al zo vroeg in het jaar kampt Nederland op diverse plaatsen met een watertekort in de bodem. Dit meldt de wetenschappelijke adviesorganisatie WaterWatch. Zelfs komende dagen, nu de zon is verdrongen door blauwgrijze lucht, blijft regen vooralsnog uit.

Veel boeren en telers zien de zomer dan ook argwanend tegemoet nu in maart en april nog geen druppel is gevallen. Boeren hebben problemen met de opkomst van bieten en uien doordat de toplaag van de grond droog is.

Velen zijn daardoor genoodzaakt hun akkers te beregenen. Daarnaast drogen natuurgebieden uit waardoor de kans op natuurbranden toe neemt. In het oosten van Drenthe en Groningen, de Veluwe en Zuid-Limburg zijn op dit moment de meeste problemen. In Friesland en het Groene Hart hebben agrariërs nog geen last van de droogte.

Een pas opgehoogde dijk in het Noord-Hollandse Waverveen krijgt de kans niet zich te laten begroeien wat de dijk zal doen verstevigen. Op dit moment ziet geen enkel grassprietje kans op overleven in een ‘verscheurde’ modderlaag.
Provincie:
Tag(s):