vrijdag, 2. maart 2007 - 15:13

Nieuwlande krijgt multifunctioneel centrum

Nieuwlande

Woonstichting Woonconcept en de gemeente Hoogeveen slaan de handen ineen om een nieuwe dorpsaccommodatie in Nieuwlande te realiseren. Directeur Hedzer van Houten van Woonconcept en wethouder Ton Bargeman van Hoogeveen tekenden woensdag 28 februari 2007 in het raadhuis een samenwerkingsovereenkomst.

In 2003 bleek dat driekwart van de bewoners graag een nieuwe accommodatie wil hebben, waarin het dorpshuis, de beide scholen, de peuterspeelzaal, de gymzaal, kinderopvang en – als het kan – zorg en wonen voor senioren kunnen worden ondergebracht. Het huidige dorpshuis en de scholen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. En het samenvoegen van deze voorzieningen in één multifunctioneel centrum versterkt de ontmoeting en de samenhang in het dorp.

Begin 2006 is een budget van rond de vier miljoen vrijgemaakt voor een nieuw multifunctionele centrum in Nieuwlande. De samenwerkingsovereenkomst, die onder meer regelt dat Wonconcept eigenaar van het complex wordt, maakt de weg vrij voor het vervolg. Het rondmaken van de exploitatie en het beheer, de toekomstige huurprijs, het realiseren van kinderopvang, zorg en seniorenwoningen, de architectenkeuze en het eerste ontwerp, het zijn allemaal stappen die nu gezet kunnen worden. I

n 2008/2009 moet het multifunctionele centrum in Nieuwlande klaar zijn.
Provincie:
Tag(s):