dinsdag, 22. mei 2007 - 13:31

Nijmegen stopt noodopvang vluchtelingen

Nijmegen

Nijmegen stopt per 1 januari 2009 met het subsidiëren van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is tegen die tijd niet meer nodig dankzij de afspraken die Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet heeft gemaakt over de zogenoemde pardonregeling voor asielzoekers.

Het nieuwe kabinet maakt met deze pardonregeling een einde aan de langdurige onzekerheid van asielzoekers die al van vóór 1 april 2001 wachten op uitsluitsel over hun verblijf in Nederland. Over de uitvoering hiervan heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandeld met staatssecretaris Albayrak en onlangs een akkoord bereikt.

In dat akkoord zijn principeafspraken gemaakt over huisvesting, inburgering en werk voor de asielzoekers die met deze regeling een verblijfstatus krijgen. De gemeenten worden ook betrokken bij de verdere uitwerking van deze afspraken.

Bovendien is afgesproken dat gemeenten nauwer worden betrokken bij het terugkeerbeleid. Het Rijk zal zich maximaal inspannen om er voor te zorgen dat uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfstatus krijgen ook daadwerkelijk terugkeren. Er komt extra aandacht voor asielzoekers die nog wel rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen recht meer hebben op opvangvoorzieningen van het Rijk.

Daarmee wordt de huidige noodopvang overbodig. Nijmegen heeft deze vorm van noodopvang jarenlang financieel ondersteund om asielzoekers die tussen de wal en het schip waren gevallen niet in de kou te laten staan. Deze noodopvang stond echter op gespannen voet met de Vreemdelingenwet uit 2000.

Het voorlopige akkoord met de staatssecretaris biedt volgens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen voldoende garanties voor het voorkomen van dit soort problemen. Vandaar dat het college heeft besloten vanaf 1 januari 2009 geen subsidie meer te verstrekken aan deze vorm van opvang. Tot die tijd kan voor de mensen die nu worden opgevangen een oplossing worden gezocht.
Provincie:
Tag(s):