woensdag, 21. maart 2007 - 9:30

Nijpels neemt plaats in de ongeval-kantelsimulator

Leeuwarden

De provincie Fryslân neemt dit jaar weer deel aan het verkeersplein Fryslân Feilich Foarút op de Bedrijven Contact Dagen in het WTC Expo. Commissaris van de Koningin E.H.T.M. Nijpels en gedeputeerde T. Baas openden dinsdag 20 maart het verkeersplein in de Friezenhal. Dat deden zij door plaats te nemen in de ongeval-kantelsimulator op het plein. Dit apparaat simuleert een ongeval waarbij de auto om zijn as draait.

Beide bestuurders namen de uitdaging aan om zich op ‘de kop’ op veilige wijze te bevrijden uit het voertuig. In de provinciale stand vinden bezoekers informatie over de wegenprojecten De Centrale As en N381, de nieuwe wegmarkering en het Openbaar Vervoer.

De provincie heeft dit jaar opnieuw het initiatief genomen om rond het thema verkeer en vervoer een plein te formeren. Een thema dat het bedrijfsleven ook erg aanspreekt. In 2006 stond de provincie voor het eerst samen met enkele partners op het gebied van verkeersveiligheid op de beurs. Dit jaar is dat uitgebreid tot tien partners: het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Bevordering Verkeerseducatie, Verkeerseducatiecentrum Drachten, VCC Mobiliteitsmanagement, NHL Kenniscentrum Mobiliteit en Ruimte, Rijkswaterstaat Noord Nederland, Vermolen Groep, Bordbusters, OV-bedrijven en ITS-reizen. Een unieke samenwerking die heeft geleid tot het verkeersplein Fryslân Feilich Foarút. Een plein waar de bezoeker kennis maakt met allerlei producten op het gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit.
Provincie:
Tag(s):