dinsdag, 20. februari 2007 - 13:36

NMa gaat fusie bloemen-veilingen nader onderzoeken

Aalsmeer

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) concludeert na een eerste onderzoek dat door het voorgenomen samengaan van de Coöperatie Bloemenveiling Aalsmeer U.A. en de Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die de concurrentie kan belemmeren. De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van de fusie een vergunning is vereist.

De NMa gaat op basis van een eerste onderzoek vooralsnog uit van een markt voor veiling- en bemiddelingsdiensten voor sierteeltproducten in Nederland. Op deze markt behalen de beide bloemenveilingen een gezamenlijk aandeel van meer dan 90%. Het onderzoek in de vergunningsfase zal zich met name richten op de vraag in hoeverre afzetkanalen buiten de veiling om – in binnen- en buitenland – een voldoende reëel alternatief vormen voor de diensten van de beide veilingen.
Categorie:
Tag(s):