vrijdag, 30. maart 2007 - 8:18

Noord-Beveland scoort goed in rapportage VROMinspectie

Noord-Beveland

De inspectie van VROM concludeert in zijn eindrapportage over een onderzoek naar de uitvoering van VROMtaken door de gemeente Noord-Beveland dat “de gemeente Noord-Beveland op alle punten adequaat functioneert�.

Deze eindrapportage werd op 13 maart j.l. door ons college van B&W ontvangen met een begeleidende brief, waarin de inspectie uitdrukkelijk vermeld dat de uitvoering van de VROMtaken door de gemeente “zonder meer waardering verdient�.

De VROMinspectie heeft in 2006 een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de VROMtaken door de gemeente Noord-Beveland. Dit onderzoek wordt door de VROMinspectie bij alle gemeenten in Nederland uitgevoerd.

Noord-Beveland is een van de weinige gemeenten in Nederland die op een dergelijke positieve wijze gewaardeerd zijn door de Inspectie.
Provincie:
Tag(s):