woensdag, 12. december 2007 - 18:50

Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt neemt af

Groningen

Het Statistisch Jaarboek 2007 van de gemeente Groningen is verschenen. Het Jaarboek bevat een schat aan cijfers, tabellen en grafieken over ontwikkelingen en trends in de stad. Het Jaarboek volgt een aantal thema’s uit de stadsvisie en het college-programma. Enkele opvallende zaken: Het aantal inwoners in het centrum van de stad neemt nog steeds toe, het aantal aangiften van criminaliteit daalt en het onveiligheidsgevoel in eigen buurt neemt ook af.

De werkgelegenheid is weer gegroeid (0,9% in de periode 2005-2006). De werkloosheid in Groningen ten opzichte van het landelijke gemiddelde nog wel hoog, maar de ontwikkeling steekt relatief gunstig af bij de middelgrote en grote gemeenten. Opvallend is de daling van de werkloosheid in Groningen onder jongeren. Het project Groningen@work, waarbij jongeren als tegenprestatie voor een uitkering moeten werken, levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Het bezoek aan de binnenstad neemt jaarlijks toe (1999: 464.000 naar 647.000 in 2006). De verkiezing van de Groningse binnenstad als beste binnenstad van Nederland heeft mogelijk mede bijgedragen tot een positieve ontwikkeling van het binnenstadsbezoek.

Het gemeentelijke beleid werpt vruchten af ten aanzien van wijkvernieuwing. Van de totale bevolking heeft 39% de afgelopen tijd vooruitgang gezien. Dit is volgens de bewoners vooral in de wijkvernieuwingswijken Vinkhuizen en Oosterpark geweest. Over de toekomst is men positief, 51% verwacht vooruitgang. Daarnaast verminderde de objectief gemeten criminaliteit en het onveiligheidsgevoel in de stad. In 1996 was het percentage dat zich onveilig voelde in de eigen buurt 33% en in 2006 15%.

Verder bevat het Jaarboek ook cijfers over de relatie tussen burger en bestuur. Dagelijks bezoeken ruim 5.500 mensen de gemeentelijke website en er komen jaarlijks 16.600 mails binnen. Dit is een stijging van 2.100 e-mails ten opzichte van 2005. In 2006 zijn de mogelijkheden van het elektronische loket (eLoket) verder uitgebreid. Het aantal bezoeken aan het eLoket bedraagt wekelijks ruim 4.366. Het eLoket biedt mensen ook de mogelijkheid een digitale chat met iemand van de gemeente aan te gaan. In 2006 is er 50% meer gebruik van gemaakt dan in 2005.
Provincie:
Tag(s):