donderdag, 1. maart 2007 - 22:23

Parkstad wil gratis OV voor 65-plussers

Heerlen

Parkstad Limburg wil door een experiment onderzoeken wat gratis openbaar vervoer voor 65-plussers oplevert voor de regio. De hoop en verwachting is dat gratis openbaar vervoer niet alleen goed is voor de portemonnee van de ouderen maar dat het mensen ook kan helpen uit hun isolement te komen.

De gemeenten van Parkstad Limburg inclusief Nuth, maar exclusief Voerendaal, hopen dat het Rijk op basis van het ingediende plan dit gebied aanwijst als een van de twee landelijke experimentgebieden. ‘Het vergrijzende gebied van Parkstad Limburg is een prima gebied om hiermee ervaring op te doen’, stelt Heerlens wethouder Offermans.

Parkstad Limburg is koploper op het gebied van de vergrijzing in Nederland. Bijna 50.000 inwoners van parkstad zijn ouder dan 65 jaar. Dat is 18% van de bevolking. De gemeenten in parkstad willen stimuleren dat deze groep mensen, ook op latere leeftijd, actief blijven in de samenleving. Volgens de gemeenten kan gratis openbaar vervoer hieraan bijdragen en zo helpen voorkomen dat mensen vereenzamen. ‘Daarnaast is een toenemende mobilteit onder ouderen ook goed voor de lokale economie’, meent Offermans.

Parkstad Limburg hoopt in aanmerking te komen voor één van de twee experimenten die in opdracht van de Tweede Kamer worden uitgezet door het ministerie. De experimenten moeten plaatsvinden tussen 16 april en 31 december 2007.
Provincie:
Tag(s):