vrijdag, 16. februari 2007 - 13:59

Project digitale belastingaanslag stopgezet

Hulst

Eind februari worden de aanslagen gemeentelijke belastingen 2007 verzonden. De gemeente Hulst streefde er naar om haar inwoners dit jaar de mogelijkheid te bieden de aanslag digitaal te ontvangen. Om technische redenen is dit echter niet haalbaar gebleken.Voor dit pilot project was een koppeling vereist tussen het bedrijf dat de reguliere nota’s verzendt en het systeem van telebankieren.

Het daarvoor verantwoordelijke bedrijf bleef echter in gebreke.
De benodigde koppeling bleek namelijk niet tijdig in orde te zijn. Deze problematiek kwam in een zeer laat stadium naar voren.
Het gemeentebestuur wenste niet te tornen aan de verzendperiode van de reguliere aanslagen. Derhalve is besloten het pilot project stop te zetten.

Dit betekent dat er de gemeentelijke belastingaanslagen 2007 niet digitaal voorhanden zullen zijn, via de notabox van de bank.

De kosten welke gemaakt zijn in verband met het pilot project, komen voor rekening van het betreffende bedrijf.

Omdat de digitale nota enerzijds gemakkelijker is voor de burger en anderzijds de gemeente deze ook sneller en efficiënter kan verwerken, betekent het stopzetten van het project niet dat een en ander volledig van de baan is.

Het voorliggende jaar zal worden gebruikt om de euvels die nu naar voren zijn gekomen op te lossen, zodat het project ten aanzien van de aanslagen 2008 zonder problemen kan worden uitgevoerd.

Wel kunnen de belastingaanslag 2007 en het taxatieverslag via de gemeentelijke website worden bekeken. In de Belastinggids, welke samen met de aanslag wordt verstuurd, vindt men daarover de nodige informatie.
Provincie:
Tag(s):