donderdag, 8. maart 2007 - 21:28

Provincie en gemeente ondertekenen asbestconvenant

Hof van Twente

Om een schonere en veiligere leefomgeving te realiseren, pakken gemeente en provincie gezamenlijk de asbestproblematiek in de bodem aan bij 17 locaties in de gemeente Hof van Twente. Vijf van deze locaties moeten gesaneerd worden en op zeven locaties wordt nader onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de bodem. Ook wordt in het convenant de financiering geregeld voor 5 locaties, waarvan de sanering inmiddels in gang is gezet of reeds afgerond.

De aanpak van de asbestproblematiek vormt één van de speerpunten uit het provinciale uitvoeringsprogramma bodemsanering 2005-2009 ‘Actief saneren en samen presteren’. Gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel hebben zich samen hard gemaakt voor het plaatsen van de problematiek op de Haagse agenda. Dit heeft geresulteerd in bijdrage uit knelpuntenpot van 23 miljoen euro. Met het sluiten van dit convenant, na het convenant voor de woonwijk het Gijmink, kan binnen de gemeente weer een stap worden gezet naar een schonere leefomgeving.

De totale saneringskosten van alle locaties gezamenlijk is geraamd op ruim 1 miljoen euro. Van dit bedrag neemt de provincie 80% voor haar rekening. De gemeente betaalt het resterende bedrag (€ 212.648,--).
Provincie:
Tag(s):