donderdag, 8. maart 2007 - 8:19

Provincie geeft groen licht voor nieuwe paardenhouderij

Ommen

De Provincie Overijssel heeft groen licht gegeven voor de bouw van een grote paardenhouderij ten noorden van het Ommerbos bij Ommen. In het bouwplan wordt gebruik gemaakt van een vrijkomende agrarische bouwlocatie, waar al gebouwen en een bedrijfswoning aanwezig zijn. Verder wordt er een nieuwe stal en stoeterij bij gebouwd.

De locatie van het bedrijf is uitermate geschikt voor bedrijfsmatige activiteiten en kan een waardevolle aanvulling bieden voor de economie in het landelijk gebied. Ten noorden van het bedrijf wordt de omleiding Ommen (nieuwe Rijksweg N34) aangelegd.

Er is veel belangstelling voor het ontwikkelen van paardenhouderijen in het landelijk gebied. De provincie heeft een Handreiking die, gezien deze ontwikkeling, aan herziening toe is. Gedeputeerde Staten verwachten aan het eind van deze maand nieuw ruimtelijk beleid voor paardenhouderijen te kunnen vaststellen.
Provincie:
Tag(s):