dinsdag, 6. maart 2007 - 23:55

Provincie steunt glasvezelnetwerk

Nijmegen

Ondernemers op het bedrijventerrein West Kanaaldijk Sluis (WKS) in Nijmegen krijgen binnenkort hun eigen glasvezelnetwerk. Via deze glasvezel wordt een collectieve en innovatieve oplossing geboden voor het probleem van diefstal.

Tijdens een werkbezoek aan WKS in Nijmegen van de colleges van B&W van Nijmegen en Beuningen heeft gedeputeerde René Van Diessen hiervoor een bijdrage van € 15.000,-- toegezegd. Inmiddels hebben zich al dertig ondernemers aangemeld voor een aansluiting.

Gedeputeerde van Diessen: “De ‘digitale bereikbaarheid’ van bedrijventerreinen is steeds belangrijker voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Bedrijven lopen vroeg of laat aan tegen de beperkingen van de huidige generatie kopernetwerken. De netwerken van de toekomst bestaan uit glasvezel. Telecombedrijven hebben hun hoofdnetten inmiddels verglaasd. Maar de verglazing van het onderliggende netwerk naar bedrijventerreinen laat op zich wachten. Daarom stimuleert de provincie de aanleg van glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Doelstelling in het sociaal economisch beleidsplan van de provincie is ook om de verglazing van minimaal 25 bedrijventerreinen in 2011 te realiseren.�

Het gebruik van en de vraag naar glasvezel neemt toe. In stadregio Arnhem Nijmegen is op zeven terreinen glasvezel beschikbaar. Ook op Bedrijventerrein Medel in Tiel ligt inmiddels glasvezel. Op andere terreinen zijn de voorbereidingen getroffen.

Als bedrijven hun vraag naar glasvezel bundelen, kan het netwerk worden aangelegd door een telecom provider. Pas wanneer meerdere bedrijven glasvezel willen aanleggen, is het ook rendabel. De netwerken op bedrijvenpark Medel in Tiel en WKS worden aangelegd door Fast Fiber. Dit bedrijf legt sinds 2004 op bedrijventerrein ‘open’ glasvezelnetten aan. ‘Open’ wil zeggen dat het netwerk toegankelijk is voor concurerrende aanbieders van telefoondiensten. Bedrijven zijn dus vrij om -goedkoop- hun internet en telefonie in te kopen en niet langer gebonden aan de diensten van de leverancier van infrastructuur.

Met ‘glas’ beschikken bedrijven over ongekende mogelijkheden. Toepassingen als videoconferencing en camerabeveiliging zijn makkelijk mogelijk door glasvezel. Dit sluit goed aan bij wensen vanuit het bedrijfsleven. Veiligheid is een belangrijk thema op alle bedrijventerreinen. In 2006 zijn op het terrein WKS 88 aangiften gedaan van diefstal. Door cameratoezicht in de publiek ruimte wordt dit probleem nu aangepakt. Daarnaast worden kosten bespaard op de traditionele beveiliging met surveillance-wagens.
Provincie:
Tag(s):