vrijdag, 2. februari 2007 - 11:00

Pure Jazz festival krijgt gemeentelijke steun

Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag is bereid het in 2006 gehouden Pure Jazz festival onder voorwaarden extra financiële steun te verlenen. De steun is nodig om het festival van een faillissement te redden en een nieuwe editie in 2007 mogelijk te maken.

Pure JazzFest, een festival voor jazz en wereldmuziek, werd vorig jaar augustus voor de eerste keer in Den Haag georganiseerd. Het is een van de twee nieuwe festivals die in de plaats zijn gekomen van het North Sea Jazz Festival, dat naar Rotterdam vertrok. Het festival is artistiek succesvol verlopen, maar door tegenvallende bezoekersaantallen, lagere inkomsten uit horeca, sponsoring en fondsen is een groot financieel tekort ontstaan van € 490.000,00.

Het ambitieniveau en daarmee het uitgavenniveau zijn niet tijdig naar beneden bijgesteld. Er zijn diverse oorzaken aan te voeren voor de lage bezoekersaantallen: de onbekendheid van het nieuwe festival, de onduidelijke reclamecampagne, de hoge toegangsprijzen voor een onbekend festival, en het extreem slechte weer.

Gezien de artistiek vernieuwende inhoud van de editie 2006 is het college echter van mening dat het festival potentie heeft om de uitstraling van Den Haag als cultuur- en festivalstad te versterken. Het college heeft daarom besloten een eenmalige extra bijdrage beschikbaar te stellen van € 200.000,00.

Het college, dat zich heeft laten adviseren door een extern financieel deskundige, stelt als voorwaarde dat de Stichting Pure Jazz een nieuw en kundig bestuur krijgt, dat kan waarborgen dat ook de dagelijkse zakelijke leiding solide is. De eenmalige extra bijdrage is nodig voor het bereiken van een crediteurenakkoord voor de financiële afwikkeling van 2006. Dit bedrag zal als achtergestelde lening beschikbaar worden gesteld en kan in de toekomst worden teruggevorderd op het eigen vermogen.
Provincie:
Tag(s):