maandag, 4. juni 2007 - 16:47

Rampen-oefeningen voor Groninger hulpverleners

De Marne

Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juni 2007 vormt het schietterrein van Defensie bij Lauwersoog het decor voor een grote hulpverleningsoefening. Ruim 200 hulpverleners van brandweer, politie, waterpolitie, Geneeskundige hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Rijkswaterstaat, Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), voorlichting en gemeenten oefenen aan de hand van zo realistisch mogelijke oefensituaties.

Alle hulpverleners kunnen in hun dagelijkse werk met elkaar te maken krijgen wanneer zij moeten samenwerken in een crisisteam op een plaatst waar een incident is gebeurd. Zij vormen dan samen een Commando Plaats Incident (CoPi). De oefeningen bij Lauwersoog zijn bedoeld om kennis en vaardigheden te verhogen en de onderlinge samenwerking nog meer te versterken.

Het CoPi krijgt te maken met een ongeval op het land waarbij meerdere jonge slachtoffers vallen. Bij het ongeval is een auto met radioactieve lading betrokken. Een andere calamiteit speelt zich vlak buiten de haven van Lauwersoog. Om zelf te ervaren wat het betekent om op volle zee hulp te verlenen, gaan de deelnemers het water op.

Bij calamiteiten is het heel belangrijk dat men elkaars vaktermen kent. Aan de hand van een spel wordt in het vierde oefendeel het kennisniveau getoetst. De oefenweek voor de coördinatoren op plaats incident vindt jaarlijks plaats. In 2005 en 2006 werd geoefend aan de hand van een virtueel oefensysteem.
Provincie:
Tag(s):