dinsdag, 13. maart 2007 - 12:30

Record aantal startende ondernemers op Urk

Urk

Het aantal startende ondernemers in de gemeente Urk is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. In vier jaar tijd is het aantal starters gestegen van 29 in 2003 naar 84 in het jaar 2006.Daarmee doet Urk het in verhouding tot de andere gemeenten in Flevoland uitstekend.Het aantal faillissementen daarentegen blijft vrij stabiel. Waren het er in 2003 nog zes, in 2006 komt het aantal faillissementen uit op zeven. Uit onderzoek blijkt dat startende ondernemers op Urk een hoge slagingskans hebben.

Sinds enkele jaren is de gemeente Urk actief met de ondersteuning van startende ondernemers. Naast de realisering van een ondernemersloket, is daar sinds 2002 ook het tweewekelijkse spreekuur voor startende ondernemers bij gekomen. Tijdens dit spreekuur kunnenstartende ondernemers langskomen in het gemeentehuis en daar met ondersteuning van de Kamer van Koophandel Flevoland (K.v.K.) alle informatie en hulp krijgen die nodig is om een eigen bedrijf te starten. Op Urk is de afgelopen jaren in toenemende mate gebruik gemaakt van het startersspreekuur. Waren het er in 2003 nog 13, in 2006 is het opgelopen tot in totaal 42 startersgesprekken.

Sinds twee jaar organiseert de gemeente Urk, in samenwerking met de K.v.K. en lokale ondernemers en instanties ook speciale startersavonden in het gemeentehuis. Tijdens deze startersavonden worden potentiële ondernemers van alle kanten van informatie voorzien over het starten van een eigen bedrijf. De tot nu toe georganiseerde avonden zijn een succes gebleken en hebben zeker bijgedragen aan het stijgende aantal startende ondernemers.

Naast ondersteuning van starters zijn er de afgelopen jaren ook goede huisvestingsmogelijkheden ontstaan voor startende ondernemers. In goede samenwerking tussen gemeente en lokale ondernemers zijn diverse bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd waarin vele startende ondernemers gehuisvest zijn. Ook zijn in het gemeentelijk beleid ruimere mogelijkheden gecreëerd voor het starten van een onderneming vanuit de eigen woning.
Provincie:
Tag(s):