dinsdag, 27. februari 2007 - 14:09

Slotlijsttrekkersdebat op 3 maart

Groningen

Zaterdag a.s. vindt van 16.00 tot 17.30 uur het slotlijsttrekkersdebat plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn o.a. werkgelegenheid (outletcentrum bij Zuidbroek), woningbouw (bouwen in kleine kernen), windmolens, Meerstad en openbaar vervoer (bijdrage aan de Zuiderzeelijn). Het debat wordt geleid door Cees Vellekoop.

De bedoeling van de verkiezingsdebatten is om meer helderheid te krijgen over de vraag waar de tien partijen die aan de Statenverkiezingen deelnemen nu concreet voor staan. Voor bezoekers is er de gelegenheid om in gesprek te gaan met deze kandidaten. U bent van harte uitgenodigd voor het slotdebat, zodat u mede op basis van dit debat uw keuze op 7 maart kunt bepalen.
Provincie:
Tag(s):