dinsdag, 27. maart 2007 - 9:18

Start bouw Brede School Duinterpen

Sneek

De bouwvoorbereiding van een Brede School in Duinterpen is gestart. Onder voorbehoud van de beschikbaarstelling van het krediet door de gemeenteraad op 27 april wordt de Brede School, bestaande uit openbare basisschool de Wyken en de protestants christelijke basisscholen de Standerd en Jan van Nassau, ontworpen en gebouwd door bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg. Er zal een Brede School gerealiseerd worden waarin stichting Speelwerk zorg draagt voor de voorzieningen op het terrein van de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang.

In het kader van de aanbesteding is door de gemeente Sneek gekozen voor een ‘design- and construct’ variant. In tegenstelling tot de traditionele variant, waarbij op basis van een door een architect opgesteld ontwerp en bestek aan aannemers om een prijsaanbieding wordt gevraagd, wordt bij de ‘design and construct’ variant de ontwerp- en uitvoering van het project in een hand gegeven.

De gemeente Sneek heeft besloten het bouwbedrijf Pellikaan b.v. de opdracht te geven het ingediende bouwplan verder uit te werken tot een definitief ontwerp en bestek. Onder voorbehoud van de beschikbaarstelling van het krediet door de gemeenteraad op 27 april aanstaande voor de nieuwbouw van de Brede School, zal de volledige opdracht tot ontwerp en realisatie aan bouwbedrijf Pellikaan worden gegund.
Provincie:
Tag(s):