dinsdag, 20. maart 2007 - 13:19

Start Stadsvogelproject

Terneuzen

De gemeente Terneuzen en Natuur&Zo, centrum voor natuur- en milieueducatie, nodigen inwoners van de gemeente graag uit om aanwezig te zijn bij de start van het Stadsvogelproject. De aftrap zal plaatsvinden met een informatieavond voor iedereen op 26 maart om 19.30 uur in de presentatiezaal van het stadhuis.

Vogelbescherming Nederland wil een jaar lang extra aandacht te besteden aan typische stadsvogels. Alle gemeenten in Nederland zijn daarom uitgenodigd een vogelvriendelijk beleid uit te stippelen. De vogelvriendelijkste gemeente wordt door Vogelbescherming Nederland beloond met een prijs van € 20.000,00.

In samenwerking met Natuur&Zo geeft de gemeente Terneuzen hieraan uitvoering met een uitgebreid jaarprogramma. Zo vinden er komend voorjaar vogelinventarisaties plaats, is er een verkoop van nestkasten tegen spotprijzen, zijn er vogelwandelingen in april en mei in samenwerking met natuurvereniging De Steltkluut, komen er vogelinformatiepanelen, extra nestgelegenheid, uitbreiding van natuurwandelroutes, speciale leskisten over stadsvogels, vogelvriendelijker groenbeheer en een speciale folder met informatie over vogelspots in de gehele gemeente. De gemeente Terneuzen ondersteunt het project met een subsidie van € 6.000,00.

Op de informatieavond van 26 maart zal hierover nadere informatie worden gegeven met korte bijdragen over het project zelf, broedvogels, natuurlijk groenbeheer en vogelvriendelijk tuinieren. Daarnaast wordt de film ‘Vogels in de tuin’ vertoond en belangstellenden kunnen nestkasten kopen. De avond duurt tot circa 21.15 uur.
Provincie:
Tag(s):