woensdag, 7. november 2007 - 19:00

Startsein voor restauratie van het leerlooiershuisje

Ravenstein

Op vrijdag 9 november geeft wethouder Hendrik Hoeksema het startsein voor de restauratie van het leerlooiershuisje. Aan de gracht in Ravenstein staat het voormalige leerlooierhuis van de familie Suermondt. Na beëindiging van de leerlooierij heeft deze familie het leerlooiershuisje gebruikt als tuinhuis. Het tuinhuis is nu eigendom van de gemeente Oss en staat op de lijst van gemeentelijke monumenten. Na restauratie krijgt de stichting Leerlooiershuisje Suermondt het tuinhuis in bruikleen.

HEt is de bedoeling om er een tentoonstelling in te richten over de geschiedenis van de leernijverheid in Ravenstein. Ook wordt het tuinhuis na restauratie opgenomen in de route van de stadswandeling Ravenstein.

De wens voor restauratie van het leerlooiershuisje bestaat al jarenlang. De voormalige gemeente Ravenstein had voor de herindeling met Oss de cultuur-historische betekenis van het tuinhuis al in beeld. Nu is er door gemeente en provincie geld beschikbaar gesteld om de restauratie uit te voeren. Het gaat in totaal om een bedrag van € 220.000; hier draagt de provincie € 50.000 aan bij.

Uitgangspunt voor het opknappen van het tuinhuis is een volledige maar sobere restauratie, met behoud van zoveel mogelijk originele materialen en details. Wel zijn enkele eigentijds aanpassingen nodig die het pandje bruikbaar maken voor publieksdoeleinden. Het handhaven van het leerlooiershuisje op het bolwerk past in de ruimtelijke visie van de gemeente voor behoud van het groene karakter van de omwalling.
Provincie:
Tag(s):