woensdag, 28. februari 2007 - 9:45

Tien kunststof steigers voor Veerse Meer

Veere

Op vrijdag 2 maart worden tien nieuwe kunststof steigers voor het Veerse Meer te water gelaten bij Landbouwhaven de Piet (Muidenweg in Wolphaartsdijk). Daarna brengt de onderhoudsboot De Lemmer van waterschap Zeeuwse Eilanden de steigers naar hun bestemming. De nieuwe steigers zijn niet meer van staal gemaakt maar van kunststof.

Kunststof is inmiddels goedkoper dan staal, gemakkelijker te onderhouden en gaat langer mee.

Bij de Zandkreekdam bij Kats vervangt het waterschap vier stalen drijfsteigers. Ook zijn er nieu-we skisteigers voor Veere en Wolphaartsdijk gemaakt. De vier vaste steigers bij de Omloop (na-bij de Grote Piet) zijn straks niet alleen van kunststof, maar worden ook drijvende steigers. Hier-door neemt de afmeercapaciteit toe, omdat er dan aan beide kanten afgemeerd kan worden.

Stalen steigers hebben veel last van algengroei, waardoor de steigers zwaarder worden en lager in het water komen te liggen. Dit vergt extra onderhoud en bovendien moeten deze steigers om de tien jaar worden geconserveerd. De vaste steigers worden zo veel mogelijk vervangen door drijvende steigers. Omdat binnenkort het Veerse Meer geen zomer- en winterpeil meer heeft, bemoeilijkt dit het onderhoud van de vaste steigers. Er is namelijk een laag peil nodig om de vaste steigers goed te kunnen onderhouden.

Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft deze nieuwe steigers kunnen realiseren in goede samen-werking met de Gebruikersraad Veerse Meer. Deze nieuwe steigers helpen mee om het gebied in en rondom het meer aantrekkelijk te maken en te houden voor recreatie.
Provincie:
Tag(s):