dinsdag, 27. maart 2007 - 8:46

Uitzending Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland op 31 maart

Op zaterdag 31 maart om 18.00 uur wordt op de NCRV (Nederland 2) de aflevering Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland uitgezonden.
Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland is een gebied dat bestaat uit voormalige eilanden: Walcheren, de Zak van Zuid-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen.

Het zeekleilandschap is ontstaan door de invloed van zee en de delta. Het is een afwisselend landschap met een patroon van dijken en polders, poelen en kreekruggen, boerderijen en dorpjes. Hier is de ontstaansgeschiedenis voelbaar en zichtbaar.

In de aflevering over Zuidwest-Zeeland komen veel verschillende bekende Zeeuwen aan bod om wat te vertellen over hun favoriete deelgebied binnen het Nationaal Landschap.

Leidraad in de aflevering is de visie van Gerard Smallegange. Hij woont in de Zak van Zuid-Beveland en vertelt over de ontstaansgeschiedenis van zijn geliefde Zeeuwse landschap. Aan de hand van dijken en boerderijen, glooiingen en beplanting. Vooral in de Zak is het typische landschap goed bewaard gebleven. Smalle-gange ontmoet bewoners die bezig zijn met het ontstaan en de toekomst van de drie delen van het Nationaal Landschap.

Zo vertelt Pol van de Vijver in West Zeeuws-Vlaanderen hoe de strijd met de Spanjaarden en de aanleg van de Staats Spaanse Linies van invloed zijn geweest op het landschap. Ook toont Smallegange hoe boerenbedrijven door creatieve ontwikkelingen, zoals de herintroductie van het Zeeuwse melkschaap in de Zwaakse Weel, weer toekomst krijgen

Op zaterdag 24 februari 2007 is de natuurserie Nationale Landschappen van start gegaan. De serie laat in zes afleveringen karakteristieke Nederlandse landschappen zien. De laatste aflevering van de serie is de uitzending van Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland op 31 maart.

Op relatief korte afstand van elkaar vind je in Nederland bossen en rivierdelta’s, heide en natte veengebieden, zandduinen en heuvels. En ertussendoor kronkelige boerenweggetjes, beschermde dorpsgezichten, eeuwenoude boerderijen en weidse poldergezichten. In de landschappen is de cultuurgeschiedenis van ons land te lezen. De grote verscheidenheid in ons land lijkt vanzelfsprekend, maar korte termijnbelangen en planologische versnippering, zoals de bouw van nieuwe woonwijken en industrieterreinen, bedreigen onze unieke landschappen.

In 2004 heeft de overheid twintig Nationale Landschappen aangewezen. De landschappen zijn gebieden met elk een unieke combinatie van landschapskwaliteiten, zoals de flora en fauna, de bebouwing of het reliëf. Hierdoor bieden ze aantrekkelijke mogelijkheden voor recreatie en toerisme.
Provincie:
Tag(s):