vrijdag, 2. februari 2007 - 22:55

Veilig carnaval in Hulst

Hulst

Evenals in voorgaande jaren hebben de burgemeester en wethouders van Hulst besloten een aantal maatregelen in te stellen om een veilig verloop van het carnavalsfeest te bevorderen.

De horecaondernemingen of andere ruimten waarin carnaval wordt gevierd is toegestaan om tijdens de carnavalsnachten ook na 03.00 uur geopend te zijn, met dien verstande dat vanaf 03.00 uur het zogenaamde “éénrichtingsverkeer� wordt ingesteld.

Dit betekent dat na 03.00 uur geen nieuwe bezoekers meer de gelegenheden in mogen, maar dat klanten enkel nog het café of de feestzaal mogen verlaten. Deze maatregel geldt voor het gehele grondgebied.

Geen alcoholhoudende drank en/of glas op de openbare weg
In het kader van de openbare orde is het tijdens het carnaval verboden alcoholhoudende drank te nuttigen, of opengebroken flessen bij zich te hebben op de openbare wegen in de gemeente Hulst. De burgemeester is bereid om het verbod om op de openbare weg alcohol te nuttigen, niet te laten gelden tijdens en langs de route van de carnavalsoptocht in de diverse kernen.

Met andere woorden, op de dag dat in de desbetreffende kern de carnavalsoptocht langs trekt, geldt het alcoholverbod niet gedurende de duur van de optocht en is deze vrijstelling enkel van toepassing op de wegen waarop de stoet plaatsvindt.

Ook zullen er ontheffingen worden verleend voor het gebied van de Grote Markt in Hulst op carnavalsmaandag, de bekende “leurdersdag�, en voor het Antoniusplein in Nieuw Namen op zondagmiddag van 14.00 uur – 18.00 uur.
Provincie:
Tag(s):