maandag, 12. maart 2007 - 20:41

Veiliger op de fiets naar Goes

In augustus gaat waterschap Zeeuwse Eilanden beginnen met de aanleg van een fietspad langs de Schoorse Oude Dijk. Deze weg is onderdeel van een schoolfietsroute vanuit Goes, via Kapelle naar Schore en Hansweert. Dagelijks rijden gemiddeld 300 fietsers over deze weg. Omdat er ook ge-middeld per dag ook 2.500 motorvoertuigen die 80 kilometer per uur mogen rijden gebruik maken van deze weg én omdat de weg onderdeel is van een landbouwroute, ontstaan onveilige situaties.

Door het aanleggen van een vrijliggend fietspad wil het waterschap de veiligheid voor alle wegdeelnemers verbeteren.

Het nieuwe fietspad wordt aangelegd vanaf de rotonde bij bedrijventerrein de Smokkelhoek. Hier komt het fietspad aan beide zijden van de weg tot aan de oprit naar de A58. Op deze kruising komt een kruispuntplateau. Bij de oprit naar het viaduct worden drieentwintig bomen, die deel uitmaken van een groter geheel, verwijderd omdat de huidige ruimte te klein is voor het fietspad en een berm. Vanaf de oprit komt langs de Schoorse Oude Dijk tot aan de Nieuwe Schoorseweg aan één zijde een fietspad. De leuning van het viaduct wordt vervangen door een uitgebogen leuning zodat de fietsers meer ruimte krijgen en gebruik kunnen maken van de aanwezige verhoging. Bovendien mag er straks niet harder dan 60 kilometer per uur worden gereden en blijven bromfietsers op de rijbaan. Het fietspad wordt in totaal vierhonderd meter lang.

Zodra de werkzaamheden beginnen, worden omwonenden geïnformeerd. Tijdens een groot deel van de werkzaamheden blijft de weg open, alleen tijdens het asfalteren wordt de weg een paar keer afgesloten. Het is de bedoeling dat de scholieren eind september dit jaar gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad. De gemeente Kapelle draagt bij in de kosten en vanuit de Brede Doel Uitkering (subsidie van de provincie Zeeland) ontvangt het waterschap ook subsidie voor dit pro-ject.
Provincie:
Tag(s):