zondag, 7. juli 2024 - 18:37

Koninklijk Paar brengt eind augustus streekbezoek aan Walcheren

alexander-maxima
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Walcheren

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 27 augustus een streekbezoek aan Walcheren in de provincie Zeeland. 'Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Het streekbezoek staat in het teken van de duurzame toekomst van de Zeeuwse delta', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst van het Koninklijk Huis.

Land en Water

Land en water zijn op Walcheren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is in de delta volop ruimte voor innovaties en ondernemerschap en voor de duurzame van toerisme, natuur en wonen. De streek heeft de bedreigingen van het water omgezet in kansen voor de toekomst.

Vlissingen: maritieme historie en toekomst

Het streekbezoek start in het Scheldekwartier in Vlissingen waar scheepswerf De Schelde was gevestigd en waar nu een woon- en werkgebied ontstaat met nieuwbouw. Maritiem industrieel erfgoed krijgt hier een nieuwe bestemming. Het Koninklijk Paar wandelt van de Dokbrug naar de Machinefabriek. Hier spreken zij met gebruikers van het Scheldekwartier over de ontwikkeling van het stadsdeel en met betrokkenen over de plannen en de eerste resultaten van het maatregelenpakket ‘Wind in de zeilen’. Het Rijk heeft dit pakket opgezet als compensatie voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen en investeert  hiermee in het vestigingsklimaat en de regionale economie.

Middelburg: onderwijs en onderzoek

In Middelburg bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Joint Research Center Zeeland. Studenten, onderzoekers, bedrijven en overheid werken hier samen aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van water, energie en voedsel. Het Koninklijk Paar bezoekt de verschillende laboratoria en gaat met studenten en vertegenwoordigers van bedrijven in gesprek over hun onderzoeksprojecten en over de gezamenlijke leer- en onderzoekslijn van mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. 

Veere: cultuurhistorisch erfgoed

De Koning en Koningin Máxima wandelen door het historische centrum en krijgen in Museum Veere toelichting op de collectie en op de 16e-eeuwse stadhuisbeelden en op de collectie die de verschillende elementen van de historie van de stad belichten. Op het bordes van het Oude Stadhuis reikt de burgemeester de vergulde zilveren beker van Maximiliaan van Bourgondië uit aan de Koning, tevens Markies van Veere. De beker is in de 16e eeuw in opdracht van keizer Karel V gemaakt en door Maximiliaan van Bourgondië aan de stad geschonken. De Markies van Veere is de enige die uit de beker mag drinken en doet dit tijdens zijn of haar eerste bezoek als vorst aan Veere.

Serooskerke: innovatieve zoetwatertoepassingen

Door klimaatverandering neemt de vraag naar zoet water toe. Inm Zeeland zijn er, doordat het is omgeven door zout water, te weinig natuurlijke zoetwaterbronnen. In Serooskerke is een zoetwaterbassin aangelegd waar boeren in droge periodes gebruik van kunnen maken om hun gewassen te besproeien. Het afvalwater en het opgevangen regenwater van een naastgelegen camping worden gezuiverd en opgeslagen in het bassin. Bij het zoetwaterbassin spreekt het Koninklijk Paar met de initiatiefnemer over de aanleg en het gebruik van het bassin. Aansluitend is er een gesprek met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en gebruikers over het bufferen en het hergebruiken van water en over de samenwerking tussen watergebruikers en waterbeheerders.

Domburg: toerisme en leefbaarheid

Het streekbezoek aan Walcheren wordt afgesloten aan de Zeeuwse kust. In een strandpaviljoen in Domburg wordt het Koninklijk Paar bijgepraat over de uitdagingen rond het behoud van de landschappelijke en de ecologische kwaliteit van de kust en van de aantrekkingskracht van de Zeeuwse stranden op het toerisme en de gevolgen hiervan op de leefbaarheid. Ook wordt in Domburg gesproken over het aanbod van (water)sport en cultuur op Walcheren en over de aandacht voor schone stranden en waterkwaliteit. 

Categorie:
Provincie: