donderdag, 22. maart 2007 - 23:09

Veiligheid N18 verbetert met 2x2 rijstroken

Zwolle

Een autoweg met 2 x 2 rijstroken is de beste oplossing voor de N 18 Enschede-Varseveld. Dat concluderen de provincies Gelderland en Overijssel en de regio Twente naar aanleiding van de verkeersstudie. Deze oplossing is de meest structurele en toekomstvaste verkeerskundige oplossing voor de regio. Daarmee moet een eind komen aan problemen op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

De N 18 Enschede-Varsseveld doorsnijdt diverse gemeenten en twee provincies. De betrokken overheden (waaronder de provincies Overijssel en Gelderland, de regio Twente en de gemeenten Berkelland, Haaksbergen en Enschede) hebben een verkeerskundige studie uit laten voeren naar een nieuwe N 18. Basis voor deze studie vormen de beschikbare gegevens die in het kader van de Mer/Planstudie van de N 18 verzameld zijn. Een definitieve keuze voor de beste oplossing voor de problemen met de huidige N 18 is pas mogelijk na afronding van de trajectnota/Mer. Naar verwachting valt hierover rond de zomer een besluit.

De gedeputeerden Klaasen (Overijssel) en Van Haaren (Gelderland) willen de resultaten uit het verkeersonderzoek gebruiken voor de verdere besluitvorming over de N 18 en voor het landsdelig overleg Oost-Nederland met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
Provincie:
Tag(s):