dinsdag, 22. mei 2007 - 11:10

Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars mogelijk samen verder

Den Haag

Het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland hebben de intentie uitgesproken tot een nadere samenwerking in de nabije toekomst. Dit zou kunnen resulteren in een samengaan van beide organisaties in 2009. Dit voornemen zal worden voorgelegd aan de respectievelijke besturen en leden van Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond.

Het instellen van het nieuwe zorgstelsel heeft geleid tot een aantal verkennende gesprekken tussen Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Door het wegvallen van het onderscheid tussen de ziekenfondsen en de particuliere zorgverzekeraars in het nieuwe private zorgstelsel zijn de belangen van de leden van beide brancheorganisaties steeds meer synchroon gaan lopen. Het mogelijk samengaan van de beide brancheorganisaties is hier een logisch vervolg op.

In het najaar volgen nadere mededelingen over het vervolgtraject. Het personeel van beide organisaties is inmiddels op de hoogte gesteld.
Categorie:
Tag(s):