vrijdag, 9. februari 2007 - 11:05

Verpleegkundigen gaan medicijnen voorschrijven

Den Haag

Op 6 februari 2007 heeft de Eerste Kamer de Geneesmiddelenwet aangenomen. In deze wet wordt onder meer geregeld dat bepaalde categorieën verpleegkundigen geneesmiddelen mogen voorschrijven. Hiermee krijgt de in de praktijk ontstane situatie eindelijk een wettelijke basis. Bepaalde groepen verpleegkundigen nemen immers taken van artsen over, zoals het voorschrijven van geneesmiddelen. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is dan ook verheugd dat ook leden van de Eerste Kamer heeft ingestemd met de inwerkingtreding van de nieuwe Geneesmiddelenwet.

Marian Kaljouw, voorzitter van V&VN, beroepsvereniging van zorgprofessionals: 'Verpleegkundigen zijn betrokken bij alle schakels in de keten rond de geneesmiddelenvoorziening: ze spelen een cruciale bij het voorschrijven, toedienen en terhandstellen van medicijnen, het monitoren van de effecten en bijwerkingen, en het stimuleren van therapietrouw. Wij zijn blij met het formaliseren van onze positie in de wet.' De heer Hamel (lid Eerste Kamer voor de PVDA): 'Het is een logisch gevolg van de rol die verpleegkundigen in bepaalde delen van de zorg nu al vervullen. Op dit moment wil deze ontbrekende schakel nog wel eens leiden tot een weinig op de patiënt afgestemde zorg.'.

V&VN (en haar voorganger de AVVV) pleit er al geruime tijd voor om de positie van verpleegkundigen bij de toediening van geneesmiddelen te formaliseren. Sinds jaar en dag schrijven groepen verpleegkundigen geneesmiddelen voor, zonder dat zij bevoegd zijn. De deskundigheid hiervoor hebben ze vaak gedurende hun jarenlange praktijkervaring opgebouwd. Door het formaliseren van het voorschrijven wordt het mogelijk om in de opleidingen van verpleegkundigen gerichte aandacht te geven aan dit onderwerp.

Bij het voorschrijven van geneesmiddelen door verpleegkundigen zijn kwaliteit en veiligheid van belang. Naast de algemene voorschrijfbevoegdheid zijn aanvullende eisen opgenomen in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze eisen zijn:
- gespecialiseerde verpleegkundigen schrijven uitsluitend voor bij patiënten die reeds zijn gediagnosticeerd;
- gespecialiseerde verpleegkundigen schrijven uitsluitend voor op basis van medische protocollen en standaarden.
Daarnaast gelden de algemene eisen van de Wet BIG. Verpleegkundigen zijn deskundig (goed opgeleid) en bekwaam (ervan overtuigd dat ze de bevoegdheid en deskundigheid op de juiste wijze kunnen inzetten) en nemen de professionele standaard die geldt binnen de beroepsgroep in acht.
Provincie:
Tag(s):