woensdag, 10. januari 2007 - 10:06

Verstrekking voedselpakketten tijdelijk via De Ark

De gemeente Barneveld heeft in overleg met De Ark en de Voedselbank Arnhem besloten, om de voedselpakketten tijdelijk via De Ark te verstrekken aan mensen, die hierop zijn aangewezen. Op vrijdag 5 januari heeft de gemeente Barneveld ingegrepen nadat duidelijk was geworden dat de overkoepelende organisatie van voedselbanken de handen aftrok van de Voedselbank Barneveld.

Daarmee werd het voortbestaan van de Voedselbank Barneveld zeer onzeker. De gemeente gaat bemiddelen om de voorziening op een andere wijze voort te laten zetten.

Nu het gebouw aan de Brouwerstraat tijdelijk is gesloten, is de eerste zorg van het college van B&W de verstrekking op korte termijn van de wekelijkse voedselpakketten. Na bemiddeling van de gemeente zijn De Ark en de Voedselbank Arnhem bereid gevonden om tijdelijk de pakketten wekelijks op vrijdag te verzorgen.

Wethouder Leen Verweij is zeer verheugd, dat op deze korte termijn toch een oplossing is gevonden. "Wij hebben informatie dat het aantal gezinnen dat een voedselpakket krijgt aanzienlijk lager is dan de 150 waarvan wij uitgingen. Maar elk gezin dat hierop is aangewezen, telt en daarom is er mij veel aan gelegen dat mensen aanstaande vrijdag hun pakket kunnen krijgen." Het pakket dat beschikbaar wordt gesteld is een pakket dat waarschijnlijk soberder zal zijn dan gebruikelijk.

Mensen die een voedselpakket krijgen, wordt verzocht zich vanaf woensdagmiddag 10 januari 2007 telefonisch te melden bij De Ark, telefoon 0342-412376. Medewerkers van De Ark noteren dan de gegevens van de gezinsgrootte, of het pakket wordt gehaald danwel moet worden gebracht etc.. De Ark zal aanstaande vrijdag de pakketten verdelen vanaf hun lokatie aan de Kapteijnstraat 20.

Op vrijdag 5 januari heeft de gemeente de antikraakovereenkomst met de coördinator van de Voed-selbank Barneveld voor het gebouw aan de Brouwerstraat met onmiddellijke ingang opgezegd omdat hij niet langer als vertegenwoordiger van de Voedselbank Barneveld kon optreden.

De gemeente probeert nu in overleg te treden met de coördinator en zijn advocaat om tot afspraken te komen over de inventaris van de voedselbank. De gemeente hoopt hier in goed overleg uit te komen en zal bemiddelen voor een doorstart van de Voedselbank Barneveld in samenwerking met het regio-nale steunpunt van de voedselbanken in Arnhem.
Provincie:
Tag(s):