donderdag, 22. maart 2007 - 18:25

Vogelaar investeert in 40 wijken

Den Haag

Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft 40 wijken in 18 gemeenten geselecteerd waar extra investeringen nodig zijn om sociaal, fysiek en economische problemen die zich daar voordoen het hoofd te bieden. In deze wijken wil het kabinet het tij keren zodat het in 8 tot 10 jaar weer wijken zijn waar mensen kansen hebben en waar het weer prettig is om te wonen. De meeste wijken die worden aangepakt bevinden zich in de gemeente Rotterdam (7) en de provincie Zuid-Holland (13), zo blijkt uit de lijst van het ministerie.

In een eerdere brief aan de Tweede Kamer bleek dat in circa 140 wijken in Nederland sprake is van een stapeling van fysieke en sociaal-economische achterstanden en problemen. Voor 40 wijken geldt dat het beeld nog slechter is. Met een focus op deze wijken wordt in de komende jaren een extra offensief ingezet. Binnen deze wijken wordt primair ingezet op de thema’s wonen, werken, leren, integreren en veiligheid.

Minister Vogelaar start op maandag 26 maart met een ‘wijkentour’ langs alle 40 wijken. Tijdens deze ‘tour’ zal zij gesprekken voeren in de wijk met gemeenten, bewoners en vrijwilligers, professionals en bestuurders van lokale organisaties. Het eerste bezoek vindt plaats in Rotterdam-Zuid.

In oktober wil de minister met de 18 gemeenten convenanten met concrete resultaten hebben afgesloten, die deze kabinetsperiode in de 40 wijken tot gewenste verbeteringen moeten leiden.
Provincie:
Tag(s):